BÀN GIAO THIẾT BỊ CHO KIMS CLINIC – CHI NHÁNH QUẬN 2