HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: MIIN LASER – PHÁ VỠ GIỚI HẠN CỦA CÔNG NGHỆ NANO LASER VÀ DẪN ĐẦU XU HƯỚNG CỦA THẨM MỸ NỘI KHOA 2021