HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: Ứng dụng công nghệ MMFU – ULTRAFORMER III và chỉ trong công nghệ nâng cơ, xóa nhăn vùng mặt