NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ TẠI SỰ KIỆN RA MẮT ULTRAFORMER MPT