CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NÂNG CƠ XÓA NHĂN ULTRAFORMER III TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU, BÁC SĨ CKI NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG