HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG THẨM MỸ DA