LỄ KÝ KẾT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO THẨM MỸ VIỆN DIVA – HẢI PHÒNG